Pagament reserva

Dades personals

Escrigui el seu nom si us plau.

Escrigui els seus cognoms si us plau.

Escrigui el seu E-mail si us plau.

Escrigui el seu telèfon per si hem de contactar amb vostè si us plau.

Tipus de reserva

Seleccioni un tipus de reserva si us plau.

Introdueixi el codi que se li ha facilitat via correu electrònic o telefònicament des de les nostres oficines.

Seleccioni un import si us plau.

* ATENCIÓ: Llegeixi atentament les indicacions especificades a continuació:
  • L'enviament d'aquest formulari no garanteix la seva reserva.
  • L'import abonat garanteix que ens ocupem de buscar-li una reserva d'acord amb les seves necessitats.
  • Ens posarem en contacte amb vostè mitjançant correu electrònic o telèfon per confirmar totes les dades en cas de procedir amb la reserva.
  • En cas de no poder confirmar la reserva se li retornaria la totalitat de l'import.
  • Un cop confirmada la reserva amb el seu dia i hora, i en cas d'una posterior anul·lació sigui quina sigui la causa, l'import abonat a través d'aquest formulari no es retornarà.

TOTAL

Entrada no válida

IMPORTANT!
La modalitat de pagament es fa mitjançant PayPal. En el moment que premi "Pagar" accedirà a la passarel·la de compra en la que haurà de realitzar el pagament.
Tingui en compte que fins que no hagi realitzat el pagament a PayPal la compra no haurà finalitzat i per tant l'ordre de comanda no serà processada.
PayPal

Termes Legals i Finalització

Ha d'acceptar els termes legals.

Entrada no válida

  • 1